English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,
 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.
Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea.

Uutiset:

I know who loves me

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon

Sillä ei viikunapuu kukoista - FIN

Tietäkää ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan Fiinish

Kun tavoite ylistää Jumalaa laadimme sinulle kappaleita videotallenne laulaja, säveltäjä ja evankelista - George Zmozek.
Löydät täältä kappaleet - kehuu monella kielellä tarkoituksella kunniaksi Jeesuksen nimessä.
Heti kun uuden laulun videorecord ja perustuu tuen yhteistyökumppaneillemme suhteen kääntämistä omalle kielelle ja palautetta, uusi videorecordings on valmiina täällä joka päivä.
Tulemme mielellämme lähettää sinulle tietoa uuden video-lauluja - hyvä laittaa sähköpostiosoitteesi tässä:
With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
E-mail:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljonShare with friends on Facebook

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Sillä ei viikunapuu kukoista - FIN

Sillä ei viikunapuu kukoista - FIN

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon

Tietäkää ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan Fiinish

Tietäkää ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan Fiinish

I know who loves me

I know who loves me

 
 

TOP 20


Sillä ei viikunapuu kukoista - FIN


Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon


Tietäkää ihmeellinen on Herra hurskastansa kohtaan Fiinish


I know who loves me